Předávání cen Křesadlo za rok 2023

Ve středu 22. května 2024 se v Hradci Králové uskutečnilo slavnostní předávání cen Křesadlo, kde firma Eroute, známá pro své elektrické invalidní vozíky a skútry pro seniory, vystupovala jako generální partner této významné akce. Akce Křesadlo každoročně oslavuje odhodlání a práci dobrovolníků, kteří svůj čas a energii věnují pomoci potřebným ve společnosti.

Symbol ohně, který reprezentuje cena Křesadlo, je oceněním pro ty, kteří se nebojí vzepřít jednoduchým řešením a nabídnout reálnou pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. V letošním roce bylo ocenění pod záštitou spolku ALHELP z.s. rozdáno v atmosféře uznání a vděčnosti za nezištnou službu dobrovolníků z celého regionu.

Hlavním cílem Křesadla je upozornit na důležitost dobrovolnické práce a inspirativní příběhy lidí, kteří svůj volný čas věnují pomoci druhým. Dobrovolníci, kteří jsou nominováni jak neziskovými organizacemi, tak občany, získávají prostřednictvím této ceny veřejné uznání za své činy.

Pro Eroute, jako generálního partnera akce, představovalo spojení s Křesadlem příležitost zdůraznit svůj závazek k podpoře společenské odpovědnosti a nezištné pomoci. Společnost Eroute se dlouhodobě zaměřuje na zlepšení kvality života seniorů a osob s omezenou mobilitou a její účast a podpora Křesadla perfektně koresponduje s těmito hodnotami.

Celkově byla akce Křesadlo 2023 velkým úspěchem, který nejen ocenil mimořádnou práci dobrovolníků, ale také posílil společenské povědomí o důležitosti nezištné pomoci a integrace všech členů společnosti, bez ohledu na jejich fyzické možnosti. Eroute je hrdý, že mohl být součástí této významné události a těší se na další možnosti podpory a spolupráce v budoucích edicích Křesadla.