Invalidní vozík Eroute září v Nedotkutelní v kladenském divadle!


Ve společnosti Eroute jsme hrdí na to, že jsme součástí pozoruhodné spolupráce, která přináší mobilitu a inkluzivitu do popředí kulturních zážitků. Náš elektrický invalidní vozík Eroute 7001R se od října stal ústřední postavou představení kladenského divadla "Nedotknutelní", dojemného příběhu, který zkoumá nečekané pouto mezi dvěma jedinci z různých společenských vrstev.

"Nedotknutelní" vyprávějí skutečný příběh Philippa Pozzo di Borghi, milionáře upoutaného na invalidní vozík, a jeho neobyčejného přátelství s Drissem, drzým a sebevědomým mladíkem, který byl nedávno propuštěn z vězení. Hra, kterou s humorem režíroval Jiří Š Hájek, zachycuje podstatu "nedotknutelného" přátelství a vyzdvihuje sílu, humor a odolnost, které mohou vzniknout ze zdánlivě nesourodých spojení.

Náš elektrický invalidní vozík Eroute 7001R se jako symbol odhodlání plynule začleňuje do příběhu a stává se důležitou součástí cesty postav. Jsme rádi, že můžeme podpořit inscenaci, která nejen baví, ale také propaguje silné poselství o vůli k životu a nepředvídatelnosti života.

"Nedotknutelní", původně francouzský velkofilm v režii Oliviera Nakache a Érica Toledana, se stal mezinárodní senzací, získal řadu ocenění a uchvátil srdce diváků po celém světě. Adaptace v kladenském divadle pod režijním vedením Jiřího Hájka navazuje na odkaz tohoto dojemného příběhu, který zdůrazňuje důležitost překonávání bariér a oslavuje jedinečnost každého jedince.

Naše spolupráce s kladenským divadlem podtrhuje závazek společnosti Eroute vytvářet inkluzivnější svět. Věříme v transformační sílu mobility a svou účastí na projektu "Nedotknutelní" chceme přispět ke kulturnímu prostředí a zpřístupnit umění různorodému publiku.

Vyjadřujeme uznání kladenskému divadlu za to, že si společnost Eroute vybralo jako partnera mobility pro tuto mimořádnou inscenaci.

Odkaz na inscenaci "Nedotknutelní": https://www.divadlokladno.cz/repertoar/nedotknutelni/