Eroute na konferenci FOPTO 2023


Jsme nadšeni, že jsme se mohli zúčastnit odborné konference a členské schůze FOPTO 2023, která se konala 23. a 24. listopadu. Pro nás jako zastánce řešení mobility a bojovníky za přístupnost bylo ctí i výsadou být součástí tak vlivného setkání.

Konference FOPTO poskytla vedoucím představitelům odvětví, odborníkům a expertům platformu pro setkání, výměnu názorů a diskusi o nejnovějších pokrocích v oblasti ortotických a protetických technologií. Ve společnosti Eroute si uvědomujeme, že je důležité zůstat v čele inovací, zejména v oblasti zdravotnických pomůcek a elektrických invalidních vozíků.

Během dvoudenní akce zaznělo mnoho poučných diskusí o vývoji technologií. Výměna poznatků a odborných znalostí byla neocenitelná a posílila náš závazek poskytovat nejmodernější řešení, která zlepšují životy těch, kteří potřebují pomoc při pohybu.

Konference nám nabídla nejen možnost představit naši řadu elektrických invalidních vozíků a zdravotních pomůcek, ale také nám umožnila navázat kontakty s podobně smýšlejícími odborníky, kteří sdílejí naše nadšení pro zlepšování přístupnosti.

Když se zamýšlíme nad našimi zkušenostmi z veletrhu FOPTO 2023, jsme inspirováni a motivováni pokračovat v našem poslání posilovat postavení osob s problémy s mobilitou. Poznatky získané na konferenci a navázaná spojení budou nepochybně formovat budoucnost společnosti Eroute a naše odhodlání vytvářet inovativní, uživatelsky přívětivá řešení.

Vyjadřujeme vděčnost organizaci FOPTO za uspořádání tak působivé akce a těšíme se na budoucí příležitosti přispět k pokroku a růstu ortotické a protetické komunity.